Hořcík a Zinek - VŠE V JEDNOM - JENOM PRO VÁS A V DENNÍ DÁVCE VÁM SPLNÍ NÁŠ MULTIMINERÁL

Kolikrát se cítíme být unaveni hned po probuzení? Důvodem může být nedostatek spánku, náročný trénink, ale také chronický stres. Vše je v našem těle propojené a únava, problémy se spánkem a nesoustředěnost během dne mohou mít různé příčiny. Většinou je to ale projev určité dysbalance a nedostatku některých esenciálních živin v těle. Jak spolu souvisí stres, únava a deficit některých minerálů? 

DSC03704
image 8

Co se v tomto článku dozvíte:

 Fyzicky a psychicky náročné situace nám spotřebovávají důležité minerály

Vztah mezi nedostatkem zinku a hořčíku a stresem

Jak poznám, že potřebuji doplnit hořčík a zinek?

Žádná látka v organismu nepůsobí izolovaně, ale společně se zapojují do fyziologických pochodů, vzájemně se ovlivňují nebo umožňují aktivaci jiných látek. A tak i sebemenší deficit nějakého stopového prvku celý proces naruší.

 

Fyzicky a psychicky náročné situace nám spotřebovávají důležité minerály

 Zinek a hořčík jsou esenciální minerály zasahujících do řady funkcí v těle, včetně výroby energie umožňující činnost svalů, mozku a celkového fungování fyziologických pochodů. Zvýšené nároky nutí organismus pracovat na vyšší obrátky. Emoční vypětí, dlouhodobé vystavení stresovým situacím nebo fyzická námaha si žádají více energie a tedy i větší přísun minerálů a stopových látek, aby byl zajištěn chod metabolických procesů. 

 V těle není jediná buňka, která by ke své činnosti nevyžadovala hořčík nebo zinek. Na druhou stranu, tělo nemá zásobní místo, kam by mohlo sáhnout po těchto minerálech v případě zvýšené potřeby a nedostatku. Jsme tedy odkázáni na pravidelný přísun z vnějších zdrojů. Pokud se nám dlouhodobě tyto látky ve zvýšeném množství odčerpávají a navíc se nám jich nedostává v potřebném množství stravou, je narušená homeostáza a některé pochody v těle jsou zpomaleny. Dalo by se říci, že tělo pracuje na dluh. Tato nerovnováha se časem někde projeví, ať už chybějící energií nebo únavou. Při dlouhodobém deficitu pak může být počátkem řady chronických potíží. 

 Zinek a hořčík všeobecně patří mezi minerály deficitní. Řada průzkumů napříč populací zjistila, že často nepokryjeme ani doporučené minimální denní množství. Konkrétně u hořčíku se odhaduje, že Češi přijmou zhruba o 20 % méně, než je doporučená denní dávka. Pokud nedokážeme zajistit ani základní potřeby organismu, jak pak můžeme uspokojit zvýšené nároky na příjem, ať už je to z důvodu sportovních aktivit, pracovního vypětí nebo stresu? Nutno podotknout, že stres je jedním z největších zlodějů minerálních látek a dnes již běžnou součástí každodenního hektického života. 

 I přesto, že bychom se soustředili na zdravě sestavený jídelníček, může naše tělo nutričně strádat. Tabulkový obsah minerálních látek v potravinách dnes již vůbec nemusí odpovídat skutečnosti. Nakonec záleží také na tom, kolik z přijatých látek naše tělo skutečně vstřebá. Biologická dostupnost hořčíku i zinku může být totiž snížena dalšími látkami obsaženými ve stravě a nebo špatným fungováním trávicího aparátu. 

 

Vztah mezi nedostatkem zinku a hořčíku a stresem

 Hořčík a zinek mohou minimalizovat vliv stresových situací na organismus a hrají významnou roli v emoční rovnováze. Oba minerály zvyšují hladinu kyseliny gama-aminomáselné (GABA). 

 Kyselina gama-aminomáselná je aminokyselina přirozeně produkovaná v mozku. Funguje jako neurotransmiter usnadňující komunikaci mezi mozkovými buňkami. Snižuje aktivitu neuronů v mozku a v centrální nervové soustavě a uvádí tak tělo a mysl do klidnějšího a vyrovnanějšího stavu, úlevy od bolesti a stresu.

 Mnoho léků jako například anestetika nebo antidepresiva interaguje s GABA a jejími receptory v mozku a mění jejich funkci k dosažení účinků jako relaxace, úleva od bolesti, redukce stresu nebo úzkosti. Zinek a hořčík jsou přírodními doplňky, které fungují na podobném principu a významně tak mohou přispět k duševní a fyzické rovnováze těla. Hořčík má navíc relaxační účinek na naše svaly, stažené cévy i střevní stěnu, čímž také pomáhá snižovat negativní dopady stresových situací v těle.

 

Jak poznám, že potřebuji doplnit hořčík a zinek?

 Důvodem nedostatku obou minerálů je dnešní průmyslový způsob zpracování potravin a množství polotovarů, zemědělská půda chudá na minerály, konzumace alkoholu i řady léků, které nám snižují hladiny nutrientů v těle. Zinek i hořčík jsou také ve velkém množství spotřebovávány organismem během vysoké fyzické i psychické zátěže. Oba minerály jsou převážně intracelulární (nachází se uvnitř buněk), proto nám měření z krve moc neřekne o skutečné hladině v těle a deficit může být těžko diagnostikovatelný. O suplementaci by tak měl přemýšlet každý, kdo prochází náročným období, pravidelně sportuje nebo je dlouhodobě vystaven stresu. Zejména to platí, pokud pozorujeme jeden nebo více projevů nedostatku některé z těchto látek. 

 Mírný nedostatek zinku se může projevit vyšší náchylností k infekčním onemocněním, špatným hojení drobných poranění, bílými skvrnami na nehtech nebo špatnou kvalitou vlasů. První známkou nedostatku může být také snížení apetitu, ztráty chuti a čichu, sníženou schopností učit se a celkového poklesu mentálního výkonu. Zinek má vliv na reprodukční systém, u dětí tak může nedostatek způsobit opožděný vývoj a u mužů může narušit reprodukční schopnost. Vyšší dávky zinku nejsou toxické, ale mohou snížit hladiny jiných minerálů, zejména pak mědi. Proto je dobré při suplementaci zinku zaměřit se také na měď.  

 Prvními projevy nedostatku nebo určité dysbalance hořčíku v těle mohou být občasné svalové křeče, únava nebo klasický tik očního víčka. Silnějšími projevy pak je časté mravenčení v končetinách, křeče, zácpa, nespavost, neklidný spánek a celkový stav určité nepohody a neklidu. Hořčík hraje úlohu v tolika významných fyziologických funkcích, že jeho dlouhodobý nedostatek může mít celou řadu akutních i chronických důsledků.