CBD URYCHLUJE REKONVALESCENCI

Přestože CBD nepatří mezi látky silně účinné proti virům a jeho protizánětlivé působení se kvůli relativně pomalému nástupu účinku hodí spíše k použití u chronických než u akutních zánětlivých stavů, podle právě probíhajících studií by mohl tento kanabinoid najít uplatnění jako pomocné léčivo při onemocnění COVID-19.

Na zmírnění oboustranného zápalu plic, nejobávanější komplikace při nákaze novým koronavirem, se v současnosti využívají silně protizánětlivě účinné léčiva. Nejčastěji jde o kortikosteroidy.

Pokud jsou dostupné, lze použít i tzv. monoklonální protilátky. To jsou vysoce efektivní a moderní léky, které se získávají z laboratorních kultur bílých krvinek.

Další potenciální využití CBD spočívá v urychlení rekonvalescence.

V případě obou těchto terapií však hrozí snížení imunitu, u kortikosteroidů doplněné celou plejádou nežádoucích účinků, použití monoklonálních protilátek zas komplikuje zejména vysoká cena. Proto se lékaři vždy snaží o snížení potřebné dávky na nejnižší dostatečně účinnou.

Kanabidiol vstupuje do hry

Právě s tím by CBD mohlo pomoci. Na začátku května rozběhla izraelská farmaceutická firma Stero klinickou mini-studii na 10 pacientech s těžkým průběhem onemocnění COVID-19. Namísto tradičního podávání kortikosteroidů bude těmto pacientům podávána kombinace nižší dávky kortikosteroidu a CBD.

Autoři výzkumu předpokládají, že taková kombinovaná terapie bude znamenat výrazné snížení nežádoucích účinků při zachování účinnosti. Pokud se jejich předpoklad ukáže jako správný, společnost Stero plánuje výzkum rozšířit, a kromě nemocnice Rabin Medical Center v Petach Tikvah, bude probíhat i v dalších izraelských nemocnicích, přičemž by měl zahrnovat dohromady 50 pacientů.

Rychlejší uzdravení

Druhé potenciální využití CBD při tomto onemocnění spočívá v urychlení rekonvalescence. U mnoha závažných virových onemocnění byly i po odeznění infekce (odstranění virových částic z organismu) zaznamenané přetrvávající zdravotní potíže způsobené pravděpodobně chronickým zánětem, ale i psychickými faktory jako posttraumatický stres nebo sociální izolace. Tento syndrom byl podrobně popsán například u pacientů, kteří, přežili Ebolu. O použití CBD na terapii post-ebola syndromu se již v minulosti uvažovalo. Také u závažných případů onemocnění COVID-19, které byly úspěšně zbaveny virémie (zamoření viry) po podání léku remdesivir (zatím nejúčinnějšího známého antivirotika v terapii koronaviru), bylo zjištěno přetrvávající snížení funkce plic až o 30 procent.

To by přitom mohlo být důsledkem právě chronického zánětu. U těchto pacientů byly také zaznamenány podobné psychologické a neurologické příznaky jako u post-ebola syndromu.

V rámci studie bude namísto tradičního podávání kortikosteroidů pacientům podávána kombinace nižší dávky kortikosteroidu a CBD.

Přestože na použití CBD v této indikaci zatím žádný výzkum neprobíhá, vzhledem k tomu, co je o léčebných vlastnostech CBD známé (dobrá účinnost při chronických zánětech, schopnost zmírnit úzkost, depresi a jiné neuropsychiatrické symptomy), by určitě stál za zvážení.